Over de stichting


Het doel van de stichting is in de statuten omschreven als het bevorderen, promoten, faciliteren, produceren en uitvoeren van culturele en sociaal-maatschappelijke projecten en daartoe bijdragende activiteiten in de gemeente Nieuwegein en omliggende gemeenten, in de ruimste zin van het woord.

Kort samengevat: de stichting is er om (sociaal-)culturele initiatieven en initiatiefnemers te helpen en te versterken. Dat gebeurt door bestaande initiatieven te ondersteunen en deze zelf te creëren, bij voorkeur in coproductie met andere organisaties en/of personen. De stichting heeft bij de Belastingdienst de ANBI-status aangevraagd.

Het bestuur bestaat uit Martin Koot (voorzitter), Ton de Haar (secretaris) en mr Hans van der Aa (penningmeester). De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Martin

Martin Koot

Voorzitter

Ton

Ton de Haar

SECRETARIS

mr Hans van der Aa

PENNINGMEESTER

Statuten, beleidsplan en overige gegevens


De statuten van de stichting vindt u hier.

Het beleidsplan voor 2019 treft u hier.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 73219533
Fiscaal nummer RSIN859405916
Bankrelatie NL12 RABO 0335 1839 21